Metoder hos Klara tanken


Som psykolog arbetar jag utifrån ett integrativt förhållningssätt, vilket innebär att jag anpassar terapin efter den hjälpsökandes problematik och målsättning med terapin/rådgivningen genom att integrera olika terapeutiska metoder och arbetssätt. Metoder och förhållningssätt är hämtade ur beprövad erfarenhet och vetenskap. Mitt terapeutiska förhållningssätt tar även utgångspunkt ur ett anknytningsperspektiv. Hur vi lärde oss att relatera till vår närmaste omgivning från födseln och framåt har en tendens att bli det mönster vi följer resten av livet. Vilket påverkar människors psykiska hälsa eller ohälsa. Jag har även ett holistiskt perspektiv på människan vilket för mig innebär att jag dels tycker det kan vara viktigt att samverka med andra instanser som läkare, sjukgymnaster, massörer, yogastudios men också att kroppen är i balans med vitaminer, mineraler och hormoner.

Jag använder delar och förhållningssätt ur olika metoder som tex ACT som syftar till att hjälpa människor hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett mer rikt och värdefullt liv; Affektfokuserad terapi som syftar till medvetandegöra de olika känslor som vi människor har inom oss och de försvarsmekanismer vi har för att slippa känna och deras funktion; delar ur Compassionfokuserad terapi som syftar till att hjälpa människor med dålig självkänsla att mobilisera inre resurser för känslor av självförtroende, självrespekt och självtillit.

Ibland får du som klient göra övningar, compassionövningar som är inriktade på andning och att hitta en trygg plats, och ge sig självmedkänsla. Mindfulnessövningar för att träna på att vara i stunden, andas och lära sig avslappning. Whiteboarden används flitigt till att rita upp livslinje, relationslinjer, familjesystem och annat som kan behöva tydliggöras. Du som klient kan få hemuppgifter men det sker alltid efter överenskommelse, de kan bestå i att läsa en bok, fylla i skattningar, läsa kapitel ur en bok, skriva ner tankar och känslor på ett systematiskt sätt. Du kan också få träna på att göra saker som du tycker är obehagliga (exponera dig).

Exempel på övningar

Mindfullnessövningar
Compassionövningar
Holistisk syn på kropp och vår psykiska hälsa
Yogarekommendationer

Kontakt

Telefon (samtal) 010-2070103
Mobil (sms) 0733-836 426 
E-post kontakt@klaratanken.se 
Adress Platensgatan 22, 582 22 Linköping