Individuella samtal hos Klara tanken


Det är viktigt i en samtalsterapi att relationen känns bra och att du får hjälp med de problem du söker för. Som terapeut försöker jag inte bara att vara deltagande och lyssnande utan också få dig aktiv i terapitimmarna och emellan. Jag försöker att ge varje människa som söker min hjälp en individuell behandling, se varje människa som unik och att vi jobbar med den enskilde individen i centrum. Detta innebär att metoden inte kan stå i centrum. Människan kommer först, metoderna sedan.

Jag arbetar utifrån ett integrativt förhållningssätt, vilket innebär att jag anpassar terapin efter den hjälpsökandes problematik och målsättning med terapin genom att integrera olika terapeutiska metoder och arbetssätt. Mitt terapeutiska förhållningssätt tar även utgångspunkt ur ett anknytningsperspektiv. Hur vi lärde oss att relatera till vår närmaste omgivning från födseln och framåt har en tendens att bli det mönster vi följer resten av livet. Vilket påverkar människors psykiska hälsa eller ohälsa.

I samtalsterapi är syftet förutom att komma tillrätta med de problem som du sökt för, att öka förmågan att reflektera kring dig själv och andra, dina egna och andras känslor och relationer. På så sätt kan du komma att förstå dig själv och andra bättre och få en ökad kompetens att själv skapa ett bra liv med goda relationer och bättre komma tillrätta med framtida problem.

Ett möte med mig börjar med att vi träffas för ett inledande samtal där vi tillsammans går igenom din situation och vad du vill ha hjälp med. Vi kan sedan träffas för en kortare eller längre samtalskontakt.  Det kan innebära att vi fokuserar på ett speciellt område eller problem som du har eller arbetar mer öppet för att du tex ska förstå dina tankar och känslor, reagera och agera på dina tankar och känslor som du känner dig mer bekväm med än tidigare.

Exempel på behandlingsområden

Sorg
Kris
Nedstämdhet
Grubblerier och oro
Utmattning
Stress
Livsstilsförändringar
Låg självkänsla
Problem i relationer

Kontakt

Telefon (samtal) 010-2070103
Mobil (sms) 0733-836 426 
E-post kontakt@klaratanken.se 
Adress Platensgatan 22, 582 22 Linköping