Parsamtal hos Klara tanken


Som par kan man behöva rådgivning och/eller stöd under flera olika faser i livet. Det kan vara bra att så tidigt som möjligt gå i några samtal för att hantera svårigheter, problem eller olikheter i paret. Att se det som en investering, när lösningsviljan fortfarande är stor och ni inte ännu har hamnat i större låsningar/destruktiva beteenden.

Tecken på att ni kan behöva parsamtal är att du och din partner ofta hamnar i gräl där ni inte hittar bra lösningar längre. Ni använder strategier som att tystna, gå undan eller kanske förlåta allt för att den spända stämningen ska försvinna. Ni kanske har fastnat i vardagen och kommunikationen brister er emellan och det kan bli ett ökat missnöje i er relation. Har ni ”tappat bort” varandra som par under en period som är/varit jobbig? Då kan det vara läge att söka hjälp för att komma vidare och förbättra relationen.

Vi som enskilda individer bär också med oss våra relationsmönster och erfarenheter in i en relation. Våra anknytningsmönster som har en biologisk grund men som byggs på med ”relationsscheman” i möten med människor genom livet kan ibland ställa till det för oss och vi förstår inte riktigt varför vi reagerar som vi gör. Här kan du läsa mer om anknytningsmönster. Samtalen kan ge ökad förståelse för varför relationsmönster upprepar sig och kan bidra till lösningar för er.

Ibland kan man som par behöva stöd före, under och efter en separation. Det finns flera anledningar till detta, det är en kris i sig att separera, det kan även finnas barn i familjen som påverkas. Då är det bra att ha samtal med syfte att det ska bli så bra som möjligt för barnen.

Exempel på behandlingsområden

Kris
Destruktiva beteenden
Låsningar
Problem/olikheter i relationen
Brist på kommunikation
Separation

Övrigt stöd för par

Utöver att ha samtal med psykolog på klara tanken så finns hjälp och stöd att få i ovan frågor genom Stadsmissionen eller den kommunala parrådgivningen. Man kan också söka samarbetssamtal via kommunen om ni som föräldrapar hamnar i svårlösta frågor kring umgänge och/eller boende för barnen.

 

→ Stadsmissionen

→Linköpings kommun Råd och stöd 

→ Forum för psykoterapi

Kontakt

Telefon (samtal) 010-2070103
Mobil (sms) 0733-836 426 
E-post kontakt@klaratanken.se 
Adress Platensgatan 22, 582 22 Linköping