Utbildningar/föreläsningar med Klara tanken


Föreläsningar och föredrag kan skräddarsys utifrån förfrågan

Här listas föreläsningar och kortare föredrag jag tidigare genomfört: 

 • Anknytning
 • Kris- och krishantering
 • Unga och trauma
 • Affekter och smittoeffekter – trauma smittar
 • Suicidprevention
 • Diagnoser som ADHD, AUTISM,
 • Personlighetsstörningar
 • Utvecklingspsykologi
 • Anknytning och ADHD
 • Barns förväntande utveckling
 • Tonårsutveckling
 • Grupper, dynamik och utveckling
 • Familj – vad är det?

Undervisning  i Linköping och Jönköping

Jag utbildar sedan 2018 blivande behandlingspedagoger på TUC, Yrkeshögskola i Linköping.

Där har jag haft och har pågående undervisning i Utvecklingspsykologi; Gruppsykologi; Personlighetspsykologi; Biblioterapi; Metoder och Suicidprevention.

Jag undervisar även i Jönköping.

Kontakt

Telefon (samtal) 010-2070103
Mobil (sms) 0733-836 426 
E-post kontakt@klaratanken.se 
Adress Platensgatan 22, 582 22 Linköping