Psykolog i Linköping som gör skillnad för dig

Min drivkraft som psykolog är att förändring, läkning och utveckling är möjligt och en naturlig del av livet. Ibland finner vi inte vägen på egen hand utan behöver stödet av någon professionell, här kan jag hjälpa dig att göra skillnad.

Psykolog i Linköping som gör skillnad för dig

Samtal

Det är viktigt i en samtalsterapi att relationen känns bra och att du får hjälp med de problem du söker för. Som terapeut försöker jag inte bara att vara deltagande och lyssnande utan också få dig aktiv i terapitimmarna och emellan.

Parsamtal

Som par kan man behöva rådgivning och/eller stöd under flera olika faser i livet. Det kan vara bra att så tidigt som möjligt gå i några samtal för att hantera svårigheter, problem eller olikheter i paret.

Individuella samtal

Jag försöker att ge varje människa som söker min hjälp en individuell behandling, se varje människa som unik och att vi jobbar med den enskilde individen i centrum.

Rådgivning

I livet kan vi som människor befinna oss i situationer som ger upphov till tankar och känslor vi inte riktigt kan hantera (exempelvis en livs- eller utvecklingskris). Då är bra att söka psykolog för några samtal.

Ungdom

klara tanken kan erbjuda samtal för unga då det idag ibland kan vara svårt att få tider hos skolans kuratorer. Att vara tonåring kan vara tufft och då är det bra att prata med någon. 

Vanliga frågor

När ska man söka psykolog?

Det kan finnas alla möjliga giltiga skäl till att söka psykolog för samtal. Ibland har du en tydlig bild av vad det är som har hänt – du vet att det finns tydliga problem; att du varit med om specifika svårigheter i dåtid eller i närtid. Ibland är bilden mer diffus – det kan handla om att du upplever att det fattas något i ditt liv, att du har ångest, känner dig nedstämd eller har känslor av meningslöshet, att relationer inte fungerar som du önskar eller att du behöver bearbeta en sorg eller att du har hamnat i en tillfällig kris. Det kan handla om självkänsla, det kan vara att du behöver råd och stöd inför förändringar i livet; anhörig är sjuk; du har barn/ungdom som inte vill ha kontakt med dig; det är kris i relationen. Hos klara tanken kan man komma individuellt, som par eller familj.

Du kan söka samtal hos psykolog om det är något som du vill förändra eller förstå kring dig och ditt liv. Det viktiga är att man vill tala med en psykolog och är motiverad och öppen inför att jobba med sig själv. Psykologisk behandling syftar alltid till att du ska utvecklas, få större självinsikt och ett bredare perspektiv på tillvaron.

Bra att tänka på är att en psykolog hjälper människor med att förändra psykologiska aspekter av ens liv, det vill säga ens egna tankar, känslor och beteenden. Det handlar inte om att förändra andra människor eller livets villkor. Det handlar om att förändra sig själv.

Vad ska man prata med en psykolog om?

För det mesta har personen som söker psykolog något som den vill förändra, förstå eller prata om. Det är precis detta man talar med psykologen om. Sedan hjälper psykologen till genom att ställa frågor och försöka ringa in vad som är psykologiskt relevant.

Vilka problem behandlar klara tanken?

klara tanken tar emot i stort sett alla som vill tala med en psykolog, oavsett problematik eller frågeställning. Det mest avgörande är att man vill tala med en psykolog och förändra eller förstå något kring sig själv. Samtalen utgår inte från diagnosspecifika behandlingsmodeller. Detta innebär att det görs en bedömning att människor med liknande problem inte nödvändigtvis är i behov av samma typ av behandling. Snarare menas att det som är avgörande för en framgångsrik psykologisk behandling är att fånga upp det specifika i varje individs upplevelser och behov. Psykologens ansvar är att besitta omfattande psykologisk kunskap och att vara lyhörd inför den enskilde personen. Därmed blir varje behandlingsförlopp unikt.

Om psykologen bedömer att det inte kan erbjudas en fullgod samtalsbehandling eller hjälpa denne på absolut bästa sätt så försöker psykologen guida personen till en mer lämplig behandling/behandlare.

Vad händer under första samtalet? Ska man förbereda sig?

Första samtalet kan ses om ett slags bedömningssamtal som oftast handlar om att kartlägga varför du söker psykolog, vad du önskar hjälp med och vilka förväntningar som finns. Psykologen ställer frågor för att få en bild av vad du önskar hjälp med och hur din livssituation ser ut. Sedan diskuterar psykolog och klient/paret tillsammans hur behandlingen kan läggas upp och hur man kan gå vidare på bästa sätt. Om psykologen bedömer att klienten/paret inte kommer att kunna få den hjälp som önskas så kan psykologen rekommendera andra behandlare.

Första samtalet är också en möjliget för klienten att känna hur det känns att tala med psykologen och fråga om saker man funderar på. Jag uppmuntrar att klienten tar upp om det känns obekvämt eller konstigt att tala med psykologen. Ofta kan det bli bättre och utvecklas till något positivt om man vågar ta upp att det känns konstigt eller liknande. Psykologer är utbildade för att kunna hantera detta.

Det behövs ingen särskild förberedelse inför första samtalet. Det är vanligt att man inte riktigt vet vad man vill eller förväntar sig då man söker psykolog och detta är inget problem. Psykologen stödjer klienten och kan komma med förslag på mål med behandlingen om klienten önskar men det är naturligtvis klienten som har sista ordet. Om man vill kan man inför första samtalet fundera lite på vad man önskar och läsa de texter som finns på våran hemsida om att gå till psykolog. Man kan naturligtvis också titta på andra nätsidor.

Hur lång är en behandling? Hur många samtal måste man ha?

Som redan nämnts så är detta omöjligt att förutsäga på förhand då varje behandlingsförlopp är unikt och utformas helt utifrån den specifika klientens önskemål och situation. anser att man visst kan ha mycket nytta av endast ett psykologsamtal, men menar att psykologisk behandling, eller psykoterapi, oftast är en ganska tidskrävande process och att tålamod är en av de viktigaste ingredienserna för ett lyckat resultat. Längden på varierar väldigt: Det finns de som bara önskar ett rådgivande samtal medan andra vill ha en samtalskontakt som sträcker sig över flera år. Sedan beror det naturligtvis väldigt mycket på vilket mål man har med behandlingen: Man kan vanligtvis få ner ångestnivån markant på ca fem samtal men vill man få en djupare självinsikt eller komma ur en allvarlig kris så tar det sannolikt längre tid.

klara tanken tänker att efter ca fem samtal bör man ha en bild av hur man trivs med psykologen och om man upplever samtalen som meningsfulla och givande eller inte. Känns det dåligt eller som att man inte har kommit någonstans efter fem samtal bör man ta upp detta med psykologen för att utvärdera om och hur man kan gå vidare. Med detta sagt så menar vi alltså att det kan vara en god idé att pröva några samtal och inte ge upp redan efter första eller andra samtalet även om det känns konstigt eller ens förväntningar inte har införlivats. Bättre då att ta upp detta med psykologen och se vad man kan göra. Ett psykologsamtal skiljer sig från andra samtal och det är vanligt att klienten känner sig nervös i en inledningsfas. Detta kan påverka upplevelsen. Om man pratar om det kan det kännas bättre. Det brukar också bli bättre med tiden.

Hur bokar man ett första samtal? Hur går det till?

Ett första samtal bokas genom att klienten mejlar, sms:ar eller ringer. Om man mejlar eller sms:ar får man gärna skriva vilka tider man kan, exempelvis kvällstid, dagtid, om det är dagar man inte kan och så vidare. Vid första samtalet ställer jag de frågor som är viktiga att få svar på så det behövs inte så mycket förhandsinformation innan första besöket. Det räcker i princip med förnamn och info om tider man inte kan. Vill man berätta mer så går det förstås bra. Efter man skickat mejl eller sms kommer man få förslag på tider. Jag svarar så fort jag kan. Hör du av dig på dagtid får du sannolikt svar inom en timme eller två.

Man kan också ringa till mig. Tillsammans med mig försöker vi hitta en tid för ett första besök. Det går naturligtvis också bra att ställa frågor till mig. Det är inte alltid jag har möjlighet att svara i telefon. Det går då bra att tala in ett meddelande på telefonsvararen eller sms:a eller mejla. Har jag ett missat samtal så brukar jag ringa upp. Om man inte vill bli uppringd kan man gärna säga det på ett meddelande eller sms:a det. Vill man fråga något speciellt får ni gärna mejla.

Det går också bra att anhöriga hör av sig för att boka tid eller om de har någon fråga.

Har du tystnadsplikt?

Ja, psykologer lyder under sekretesslagen och har tystnadsplikt.

En människa drömmer, önskar, längtar och saknar. Detta påverkar människans mående. Man behöver förstå en människas lidande utifrån ensamhet, tomhet, besvikelser, saknad eller känslor av meningslöshet och liknande kategorier men också genom genetik, biologi, anknytningsmönster och de mönster som vi bär med oss från vår uppväxt, mönster som formas och omformas under livets gång.

Jag har arbetat som psykolog sedan 2002. Under mina verksamma år som psykolog har jag varit verksam både inom offentlig och privat sektor.  Jag har en bred erfarenhet av många olika sorters psykologisk problematik och sammanhang. Min drivkraft som psykolog är att förändring, läkning och utveckling är möjligt och en naturlig del av livet.

Kontakt

Telefon (samtal) 010-2070103
Mobil (sms) 0733-836 426 
E-post kontakt@klaratanken.se 
Adress Platensgatan 22, 582 22 Linköping