Handledning för företag och organisationer


klara tanken erbjuder konsultation och handledning enskilt eller i grupp. Jag tar emot enskilda och grupper som söker handledning på min mottagning men främst åker jag ut till arbetsplatsen, där de jag handleder vistas, och ger konsultation eller handledning. Handledning pågår oftast över flera terminer, medan konsultation i ett verksamhetsbaserat ärende kan vara vid ett eller några tillfällen.

Handledningen kan vara av psykosocial karaktär, lärande, utvecklande, preventiv, processinriktad och givetvis ärendebaserad. Ofta vilar handledningen på flera ”ben” när man har en grupp under en längre period. Ibland är uppdraget grupputveckling, tex när en grupp är nystartad eller att en omorganisation har förändrat dynamiken så gruppen får svårt att fungera på ett bra sätt.

Handledningens syfte kan ses ur flera perspektiv, men en gemensam nämnare är strävan efter lärande. Syftet med handledningen är att möjliggöra kompetensutveckling, både på ett teoretisk och på ett personligt plan där teoretiska kunskaper vävs samman med praktisk erfarenhet. Det blir också ett reflekterande där vi tillsammans försöker begripliggöra situationen, oss själva och den person/personer handledningen gäller, för att sedan finna lösningar. Lösningarna bör präglas av empati, nyfikenhet, flexibilitet och anpassningar i verksamheten.

Min erfarenhetsbank innehåller konsultation och handledning både inom offentlig och privat sektor. Det är bland annat personalgrupper i olika yrkeskategorier inom landstinget; avdelningsföreståndare och personalgrupper inom SiS (Statens institutionsstyrelse, unga och vuxna SOL; LVU; SLU; LVM). HVB (hem- och vårdboenden); skolpersonal; boendestödsgrupp; psykologgrupper; metodstöd till grupper, processutveckling hos grupper.  

Jag är mycket mån om att skapa trygghet och upplevelse av stöd till dem jag handleder. En trygg och nyfiket utforskande miljö är grundförutsättning för att den som handleds ska kunna lära nytt och själv bli kreativ. Jag har teoretisk kunskap och mångårig erfarenhet att förmedla psykopedagogiskt, men strävar också efter att de jag handleder ska få utveckla sin egen unika ”behandlarstil”.  Tillsammans kan vi reflektera kring olika sätt att förstå och gå vidare i behandlingsarbetet. Jag kan ge förslag på olika metoder och interventioner, beroende på individens/gruppens önskemål. För att kunna få tillgång till egna tankar och känslor, att använda sig själv som ett viktigt verktyg i ärenden, är det viktigt att det finns öppenhet och lyhördhet i handledningen för olika individuella behov  

Jag har ett integrativt arbetssätt som skräddarsys utifrån den handleddes eller gruppens önskemål och utvecklingsmål. Jag har också fokus på att förstärka arbetslust, kreativitet och förebygga utmattningsproblematik. Ett systemiskt perspektiv kring ärenden, med förståelse för hur olika människor har skiftande förutsättningar i samhället utifrån rådande normer och strukturer, ingår också som en viktig del av handledning generellt. Att tillföra kunskaper om ett lågaffektivt bemötande ser jag som en stor del i mitt arbete och jag utgår från ”ansvarsprincipen – Den som tar ansvar kan påverka”

Krishantering och krisstöd

Här kommer det mer information inom kort. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kontakt

Telefon (samtal) 010-2070103
Mobil (sms) 0733-836 426 
E-post kontakt@klaratanken.se 
Adress Platensgatan 22, 582 22 Linköping