Samtal för ungdomar hos Klara tanken (13-18 år)


I samhället finns det flera instanser som man som ungdom kan söka till för att få samtal, stöd och råd. På alla skolor ska det finnas kuratorer. Ibland finns det inte tider, det kan vara lång väntetid och då kan Klara Tanken erbjuda samtal till ungdomar.

Som tonåring har man ofta många funderingar kring sig själv, vem man är, sin kropp och självkänsla och självförtroende kan vackla periodvis. Det är en tuff period där kroppen växer, hormoner som tillkommer och hjärnan utvecklas, vänskap förändras men är också något som blir alltmer viktigt eftersom man som tonåring också håller på att utvecklas och vill mot självbestämmande, bli en egen person och då finns förhoppningsvis bra vänner där att spegla sig i. Att man funderar, känner sig låg ibland, har ångest och känner sig allmänt vilsen är normalt.

Det är när tankarna går över i grubblerier så att man får svårt att sova, när känslorna leder till nedstämdhet över en längre period, eller när du slutar umgås med vänner, drar dig undan, kanske inte orkar skolan på samma sätt som förut – som man kan behöva söka samtal för att bryta negativa mönster och tankar. Det kan också vara så att du som ungdom behöver stöd en period när en förälder inte mår bra, eller ett syskon har diagnos/sjukdom som kräver mycket av hela familjen.

Exempel på behandlingsområden

Självkänsla
Självförtroende
Grubblerier
Ångest
Oro
Nedstämdhet
Sömnproblem
Stress
Negativa mönster/tankar

Övrig hjälp för ungdomar i Linköping

Finns det mer av svår problematik som ätstörningar, svåra självskedebeteenden, intensiva självmordstankar, svåra tvångbeteenden, svår ångest ska man vända sig till BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) i den region man tillhör. Här nedan kommer även ytterligare tips på vart man som ungdom kan få hjälp:

Samtalsmottagningen Unga Vuxna, 16-25 år

Samtalsmottagningen Unga Vuxna finns till för dig mellan 16-25 år med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa. På Samtalsmottagningen Unga Vuxna arbetar psykologer och kuratorer alla med vidareutbildning i KBT. Du kan tex söka för:
– Ångest/oro
– Nedstämdhet/depression
– Stress

Ungdomsmottagningen (UMO), 13-25 år

Ungdomsmottagningen (UMO), 13-25 år, där kan du få stöd om du mår dåligt, få prata om sexualitet, tankar om kropp, frågor om relationer och mycket mer.

Stadsmissionen i Linköping, Unga Forum, 16-26 år

Stadsmissionen i Linköping, Unga Forum, från 16 år upp till 26 år, erbjuder samtalsstöd och gruppverksamhet

Novahuset

Novahuset, som ger stöd och rådgivning till personer som har blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp, oavsett om övergrepp skett online eller offline. Du som anhörig är också välkommen för stöd och rådgivning.

Eleonoragruppen, från 4 år

Eleonoragruppen har samtalsstöd för barn och unga från 4 år och uppåt.

Kontakt

Telefon (samtal) 010-2070103
Mobil (sms) 0733-836 426 
E-post kontakt@klaratanken.se 
Adress Platensgatan 22, 582 22 Linköping