Rådgivning/stödjande samtal hos Klara tanken


I livet kan vi som människor befinna oss i situationer som ger upphov till tankar och känslor vi inte riktigt kan hantera. Du kan vara i en livs- eller utvecklingskris. Det kan vara sådana händelser som är en del av livet, exempelvis att gifta sig eller flytta ihop, att få barn, att barnen flyttar hemifrån, skilsmässa, pensionering, byte av arbete, flytt till ny stad. Det kan också vara att en partner eller ett barn blivit sjuk, eller fått diagnos.

Det kan också vara en mer traumatisk kris, som kommer mer plötsligt och oväntat, och innehåller någon form av förlust. Det kan handla om förlust av liv eller hälsa, men också förlust av exempelvis trygghet, kontroll, självkänsla, identitet eller av en framtid som tycktes given. Den känslomässiga jämvikten är ur balans. Våra vanliga strategier räcker inte till och vi kan behöva stöd utifrån. Få prata med någon som inte är känslomässigt involverad, som kan ta ett större perspektiv. Då kan det vara bra att söka psykolog för några samtal där du/ni kan få berätta i lugn och ro, så att vi sen tillsammans kan sortera upp det du tänker, känner och kanske grubbla, över.

Exempel på behandlingsområden

Livs- eller utvecklingskris
Traumatisk kris

Kontakt

Telefon (samtal) 010-2070103
Mobil (sms) 0733-836 426 
E-post kontakt@klaratanken.se 
Adress Platensgatan 22, 582 22 Linköping