Samtal hos klara tanken


Det är viktigt i en samtalsterapi att relationen känns bra och att du får hjälp med de problem du söker för. Som terapeut försöker jag inte bara att vara deltagande och lyssnande utan också få dig aktiv i terapitimmarna och emellan.

Parsamtal

Som par kan man behöva rådgivning och/eller stöd under flera olika faser i livet. Det kan vara bra att så tidigt som möjligt gå i några samtal för att hantera svårigheter, problem eller olikheter i paret.

Ungdom

Klara tanken kan erbjuda samtal för unga då det idag ibland kan vara svårt att få tider hos skolans kuratorer. Att vara tonåring kan vara tufft och då är det bra att prata med någon. 

Rådgivning

I livet kan vi som människor befinna oss i situationer som ger upphov till tankar och känslor vi inte riktigt kan hantera (exempelvis en livs- eller utvecklingskris). Då är bra att söka psykolog för några samtal.

Metoder

Som psykolog arbetar jag utifrån ett integrativt förhållningssätt, vilket innebär att jag anpassar terapin efter den hjälpsökandes problematik och målsättning med terapin/rådgivningen.

Individuella samtal

Jag försöker att ge varje människa som söker min hjälp en individuell behandling, se varje människa som unik och att vi jobbar med den enskilde individen i centrum.

Kontakt

Telefon (samtal) 010-2070103
Mobil (sms) 0733-836 426 
E-post kontakt@klaratanken.se 
Adress Platensgatan 22, 582 22 Linköping