Om Viktoria


Jag har arbetat som psykolog sedan 2002. Under mina verksamma år som psykolog har jag varit verksam både inom offentlig och privat sektor.  Jag har en bred erfarenhet av många olika sorters psykologisk problematik och sammanhang. Min drivkraft som psykolog är att förändring, läkning och utveckling är möjligt och en naturlig del av livet. Psykisk smärta är också en del av livet, men ibland upplever vi den för stark, för intensiv eller bara obegriplig. Ibland finner vi inte vägen på egen hand utan behöver stödet av någon professionell. Det är här den psykologiska kunskapen är så viktig och kan göra skillnad. Jag har specialiserat mig inom områden som stress- och utmattning, kris och sorg, trauma där anknytning spelar en viktig roll i mitt arbete.

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och följer förbundets etiska regler med bland annat tystnadsplikt. I mitt medlemsskap i Psykologföretagarna ingår också patient- och ansvarsförsäkring som innebär en trygghet för dig. Jag följer Socialstyrelsens riktlinjer för journalföring och kvalitetssäkring.

Arbetslivserfarenhet som psykolog

De första sex åren som psykolog arbetade jag inom specialistpsykiatrin med familjer, individer och grupper. Jag fick erfarenhet trauma, olika slags psykisk ohälsa, utmattning, missbruk, utredningar/bedömningar, suicidprevention, utveckla verksamhet inom neuropsykiatriska utredningar. Ingick i västra länsdelens kristeam

Därefter arbetade jag i åtta år med ungdomsbehandling, personalhandledning, suicidpreventionsutbildning och krishantering inom SiS, Statens institutionsstyrelse. Jag gick även 2015 en 1-årig handledarutbildning på universitet i Stockholm. Jag fick gedigen erfarenhet av samtal med ungdomar som ofta varit med om svåra händelser tidigt i sina liv.

Under två år arbetade jag inom privat HVB (Hem- och vårdboende) med många enheter där jag arbetade med både unga och vuxna med olika problematik, handledning av personal, utveckling av verksamhet (Unga mödrar), krissamtal. Sista åren har jag mestadels arbetat med utredning, handledning, konsultation, utbildning av blivande behandlingspedagoger på TUC samt samtalsterapier. Jag samverkar med Stadsmissionen i Linköping där jag via dem tar emot par för rådgivning och enskilda samtal. Jag har även samverkan med SOS International. Psykologisk rådgivning där individer via sin hemförsäkring eller arbetsplatsförsäkring, kommer till mig i samtal.

Privat verksamhet startade jag upp 2007, då främst med inriktning på utredningar och bedömningar, bedömningar av arbetsförmåga, bedömningar av föräldraförmåga samt NPF-utredningar (ADHD, ADD, AUTISM mfl). Verksamheten utvecklades och det blev mer inriktat på konsultation till skola, socialtjänst och HVB , handledning av personalgrupper och chefer, utbildning och samtalsterapi.

Innan jag började arbeta som psykolog arbetade jag som undersköterska 1997-1996 inom vården. Äldrevård, förlossningsvård, LAH, hjärtintensiven och kirurgen

Samverkan med andra organisationer

För att kunna erbjuda bästa möjliga service och hjälp till mina klienter så samverkar jag med andra organisationer. Känner jag att en annan organisation kan hjälpa dig mer än vad jag kan, så rekommenderar jag de organisationer jag samverkar med. 

Befinner du dig i en kris just nu eller känner någon som gör det? Då rekommenderar jag att läsa SOS folder som handlar om psykologisk första hjälp vid kris.

→ Folder om Psykologisk första hjälp vid kris

Kontakt

Telefon (samtal) 010-2070103
Mobil (sms) 0733-836 426 
E-post kontakt@klaratanken.se 
Adress Platensgatan 22, 582 22 Linköping